Curs de lungă durată
Formare de Formatori
ediția 2019

În 6 luni te vei dezvolta pentru a deveni un Trainer competent
Termenul limita a EXPIRAT! Mulțumim tuturor care au aplicat.
Despre cursul de lungă durată Formare de Formatori

Cursul de lungă durată în Formare de Formatori este organizat în R. Moldova de către Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM" din 2015 în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului". Proiectul este implementat cu susţinerea financiară a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret.

Prin acest proiect ne propunem să contribuim la recunoaşterea Educaţiei Non-Formale în Moldova, prin promovarea calităţii în activităţile de educaţie non-formală.
OBIECTIVE
Până la sfârșitul anului 2019 ne propunem:
Formarea noilor Formatori
Să creştem capacitatea la 20 formatori-prestatori de servicii de educaţie non-formală în domeniul tineret, conform Setului European de Competenţe a Formatorilor.
Dezvoltarea Clubului Formatorilor
Să dezvoltăm Clubului Formatorilor în calitate de platformă de schimb de experienţă şi practică a metodelor inovative în educaţia non-formală, între 50 formatori-prestatori de servicii de educaţie non-formală.
La Cursul de lungă durată Formare de Formatori
participanții vor dezvolta următoarele competențe*
1
Competenţa de a înţelege şi a facilita procesul de instruire individuală şi în grup
 • Crearea unui mediu de învăţare sigur și inspirational;
 • Sprijinirea participanților în identificarea și satisfacerea nevoilor de învăţare și în depășirea barierelor;
 • Înţelegerea și facilitarea dinamicii grupului într-un mod care să conducă la diferite moduri de învăţare;
 • Stimularea participării active și motivarea și împuternicirea participanților;
 • Promovarea creativităţii, a rezolvării problemelor și a gândirii "out-of-the-box".
2
Competenţa de design a procesului educaţional
 • Dezvoltarea unei abordări educaţionale bazate pe principiile și valorile învăţării non-formale;
 • Acolo unde este relevant, integrarea TIC, e-learning și a altor instrumente și metode în activitatea educaţională;
 • Elaborarea unui proces de evaluare și evaluare a impactului;
 • Alegerea și elaborarea metodelor adecvate de colectare, interpretare și difuzare a informaţiilor (date, resurse, constatări etc.).
3
Competenţa de a direcţiona propriul proces de instruire
 • Evaluarea propriilor realizări și competenţe de învăţare;
 • Identificarea obiectivelor de învăţare și urmărirea lor proactive;
 • Dezvoltarea personală / profesională prin feedback;
 • Recunoașterea și tratarea momentelor și rezultatelor de învăţare neașteptate;
 • Identificarea și furnizarea de resurse adecvate pentru a sprijini învăţarea individual.
4
Competenţa de a coopera cu succes în echipă
 • Contribuția activă la realizarea sarcinilor în echipă;
 • Fiind dispus să-și asume responsabilitatea;
 • Încurajarea și implicarea altor membri ai echipei;
 • Învăţarea cu și din partea altora;
 • Conștientizarea proceselor de echipă și a modului în care acestea afectează eficacitatea echipei;
 • Gestionarea dezacordurilor constructive.
5
Competenţa de a comunica în mod semnificativ cu ceilalţi
 • Capacitatea de a asculta activ;
 • Capacitatea de a fi empatic;
 • Capacitatea de a exprima în mod clar gândurile și emoţiile;
 • Conștientizarea problemelor legate de identitate;
 • Conștientizarea și acceptarea diversității.
6
Competenţa interculturală
 • Acceptarea ambiguităţii și a schimbării;
 • Exprimarea dorinţei și capacităţii de a privi identitatea, cultura și aspectele și dimensiunile conexe din diferite perspective;
 • Reflectarea critică și distanţarea de propriile percepţii, prejudecăţi și construcţii stereotipe;
 • Reflectarea și utilizarea diferitelor modalităţi și metode pentru creșterea gradului de conștientizare;
 • Aplicarea principiile drepturilor omului.
Profilul participantului
Experience
Experienţă de implicare de min trei ori într-o echipă de formatori privind elaborarea, implementarea şi evaluarea unui curs de instruire axat pe metode non-formale
Motivation
Să posede potenţial şi dorinţă de a dezvolta competenţele de formator şi a practica această activitate în beneficiul organizaţiei pe care o reprezintă
Self-directed learning
Să dovedească dorinţa şi inițiativa de a auto-direcţiona propriul proces de învățare
Self-Reflection
Să fie pregătit să reflecte asupra propriilor convingeri și abordări ca formator în domeniul educaţiei non-formale
Language
Să deţină abilitatea de a livra instruiri în limba română
Responsibility
Asumarea responsabilității de a participa activ la toate activităţile organizate în cadrul proiectului
PLANUL CALENDARISTIC
15 iunie
15 iunie
Termen limită de aplicare la curs
21-22 iunie
21-22 iunie
Interviu candidaţi
8-14 iulie
8-14 iulie
Modulul 1 - 3
 • Concepte cheie, valori și practici consolidate în educaţia non-formală;
 • Înţelegerea şi facilitarea procesului de învăţare individuală şi în grup;
 • Învăţarea de a învăţa.
25-31 august
25-31 august
Modulul 4 - 6
 • Design-ul programului educaţional;
 • Cooperarea de succes în echipă de formatori;
 • Comunicarea semnificativă cu alţii.
27-29 septembrie
27-29 septembrie
Modulul 7
Me, Myself and I
6-12 Octombrie
6-12 Octombrie
Cursul Naţional de Instruire în domeniul Educaţiei Drepturilor Omului pentru tineri*
Cursul Naţional de Instruire în domeniul Educaţiei pentru Drepturilor Omului este organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM" cu sprijinul Consiliului Europei în cadrul Programului de Educaţie pentru Drepturile Omului cu Tinerii al Directoratului de Tineret şi Sport al Consiliului Europei.
* Participarea la acest curs nu implică taxă de participare.
18-24 noiembrie
18-24 noiembrie
Modulul 8 - 10
 • Competenţa interculturală;
 • Psihopedagogia tinerilor;
 • Planificarea activităților educaționale, în conformitate cu scopul, priorităţile şi obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret.

iulie – octombrie
iulie – octombrie
Lucrul individual şi TPP
iunie – decembrie
iunie – decembrie
Şedinţele Clubului Formatorilor
decembrie
decembrie
Şedinţa de încheiere a proiectului
RECENZII
Investiția de timp a participanților
6 luni calendaristice
53 de zile (total 319 ore)
30 de zile sumar, modulele 1-10
Participarea la instruire rezidențială
Cazare și alimentare asigurată de către organizatori la NickHouse, Vadul lui Vodă
3 zile (8 ore/zi)
Realizarea lucrului individual
7 ședințe (1 oră/ședință)
Programul de mentorat
8 şedinţe (2 ore/şedinţă)
Participarea la şedinţele Clubului Formatorilor
3 zile
Pregătirea pogramului de instruire și suportul logistic
3 zile
Livrarea Training Practice Project (TPP)
2 zile
Evaluarea și realizarea raportului privind TPP şi completarea portofoliului participantului
TRAINERI
Vitalie Cîrhană
Formator
În calitate de formator în domeniul educaţiei non-formale din 2005 a livrat peste 500 de traininguri la nivel național și internațional în limbile română, rusă și engleză. Printre acestea se numără:
- 5 Cursuri de lungă durată în Formare de Formatori livrate în R. Moldova;
- 7 Training of Trainers livrate în cadrul programului Erasmus+: Youth in Action.

A livrat traininguri de:
- coaching și mentoring;
- comunicare eficientă;
- managementul conflictelor și medierea;
- teambuilding and outdor;
- managementul proiectelor etc.

Din 2014, Vitalie este membru Erasmus+ SALTO EECA Pool of Trainers fiind implicat în livrarea trainingurilor în ţările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) și Uniunii Europene.

Profilul de formator european poate fi accesat AICI
Elena Rudoi
Trainer & Coach de dezvoltare personală şi autocunoaştere
În cei 8 ani de activitate profesională a fost implicată în organizarea şi livrarea a peste 1200 de ore de training la nivel național şi internațional, pentru grupuri mici şi mari până la 60 de persoane.

Utilizează abordarea sistemică, tehnici proiective şi de hipnoterapie în lucrul cu clenții săi.

Are formare în psihologie oranizațională, programare neuro-lingvistică şi coaching proiectiv.
Investiție
Pachet STANDART
199 EUR
Pachet PREFERENȚIAL
0 EUR
ATENTIE: Veți avea nevoie de 15-20 minute pentru a completa formularul de aplicare!
Au apărut întrebări?
Contactează-ne!
Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"
Chișinău, str. 31 August 1989, 26 of.4
Telefon: 060 963 838
E-mail: isaicul95@gmail.com
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website