Curs de lungă durată în
Formare de Formatori
ediția 2024

În 6 luni te vei dezvolta pentru a deveni un Trainer competent

Participarea la curs este posibilă doar cu prezență fizică!

Despre cursul de lungă durată în Formare de Formatori

Cursul de lungă durată în Formare de Formatori este organizat în R. Moldova de către Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM" din 2015 în cadrul proiectului
„Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului".
Proiectul este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2024 al
Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret.

Prin acest proiect ne propunem să contribuim la recunoaşterea educaţiei non-formale în Republica Moldova, consilidând o comunitate de formatori care prestează servici de calitate utilizând principiile și metodele educaţiei non-formale.

OBIECTIVE
Până la sfârșitul anului ne propunem:
 • Formarea noilor Formatori
  Să creştem capacitatea la 20 formatori-prestatori de servicii de educaţie non-formală în domeniul tineret, conform Setului European de Competenţe a Formatorilor.
 • Dezvoltarea Clubului Formatorilor
  Să dezvoltăm Clubului Formatorilor în calitate de platformă de schimb de experienţă şi practică a metodelor inovative în educaţia non-formală, între 50 formatori-prestatori de servicii de educaţie non-formală.
La Cursul de lungă durată în Formare de Formatori
participanții vor dezvolta următoarele competențe*
 • 1
  Competenţa de a înţelege şi a facilita procesul de instruire individuală şi în grup
  • Crearea unui mediu de învăţare sigur și eficient;
  • Sprijinirea participanților în identificarea și satisfacerea nevoilor de învăţare și în depășirea barierelor;
  • Înţelegerea și facilitarea dinamicii grupului într-un mod care să conducă la diferite moduri de învăţare;
  • Stimularea participării active, motivarea și împuternicirea participanților;
  • Promovarea creativităţii, a rezolvării problemelor și a gândirii "out-of-the-box".
 • 2
  Competenţa de design a procesului educaţional
  • Dezvoltarea unei abordări educaţionale bazate pe principiile și valorile învăţării non-formale;
  • Integrarea TIC, e-learning și a altor instrumente și metode în activitatea educaţională, acolo unde este relevant;
  • Elaborarea unui proces de evaluare a impactului;
  • Alegerea și elaborarea metodelor adecvate de colectare, interpretare și difuzare a informaţiilor (date, resurse, constatări etc.).
 • 3
  Competenţa de a direcţiona propriul proces de instruire
  • Evaluarea propriilor realizări și competenţe de învăţare;
  • Identificarea obiectivelor de învăţare și urmărirea lor proactive;
  • Dezvoltarea personală / profesională prin feedback;
  • Recunoașterea și analiza situațiilor și a rezultatelor de învăţare neașteptate;
  • Identificarea și furnizarea de resurse adecvate pentru a sprijini învăţarea individuală.
 • 4
  Competenţa de a coopera cu succes în echipă
  • Contribuția activă la realizarea sarcinilor în echipă;
  • Disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea;
  • Încurajarea și implicarea altor membri ai echipei;
  • Învăţarea cu și din partea altora;
  • Conștientizarea importanței echipei și a modului în care acestea afectează eficacitatea echipei;
  • Gestionarea dezacordurilor constructive.
 • 5
  Competenţa de a comunica în mod semnificativ cu ceilalţi
  • Capacitatea de a asculta activ;
  • Capacitatea de a fi empatic;
  • Capacitatea de a exprima în mod clar gândurile și emoţiile;
  • Conștientizarea problemelor legate de identitate;
  • Conștientizarea și acceptarea diversității.
 • 6
  Competenţa interculturală
  • Acceptarea ambiguităţii și a schimbării;
  • Exprimarea dorinţei și capacităţii de a privi identitatea, cultura și aspectele și dimensiunile conexe din diferite perspective;
  • Reflectarea critică și distanţarea de propriile percepţii, prejudecăţi și construcţii stereotipe;
  • Reflectarea și utilizarea diferitelor modalităţi și metode pentru creșterea gradului de conștientizare;
  • Aplicarea principiilor drepturilor omului.
Profilul participantului
Experience
Minim un an de experiență în calitate de lucrător de tineret. Experienţă de implicare într-o echipă de formatori privind elaborarea, implementarea şi evaluarea unui curs de instruire axat pe metode non-formale (minimum 3 activități livrate).
Motivation
Să posede potenţial şi dorinţă de a dezvolta competenţele de formator şi a practica această activitate în beneficiul organizaţiei pe care o reprezintă
Self-directed learning
Să demonstreze dorinţa şi inițiativa de a auto-direcţiona propriul proces de învățare
Self-Reflection
Să fie pregătit să reflecte asupra propriilor convingeri și abordări ca formator în domeniul educaţiei non-formale
Language
Să deţină abilitatea de a participa la instruirile livrate în limba română, dar se poate exprima în orice limbă (rusă, engleză).
Responsibility
Asumarea responsabilității de a participa activ la toate activităţile organizate în cadrul proiectului
PLANUL CALENDARISTIC
26 mai
26 mai
Termen limită de aplicare la curs
28 mai - 5 iunie
28 mai - 5 iunie
Interviu cu candidaţii
15-21 iunie
15-21 iunie
Modulul 1 - 3
 • Concepte-cheie, valori și practici consolidate în educaţia non-formală;
 • Înţelegerea şi facilitarea procesului de învăţare individuală şi în grup;
 • Învăţarea de a învăţa.
iulie – noiembrie
iulie – noiembrie
ToT Online Week

 • Sesiuni de instruire online între săptămânile rezidențiale de instruire
 • Implicarea în rol de trainer pentru facilitarea unor sesiuni online
iulie – noiembrie
iulie – noiembrie
Şedinţele Clubului Formatorilor
5-7 iulie
5-7 iulie
Modulul 4

 • Outdoor Experiential Learning "Me, Myself and I"
3-9 august
3-9 august
Modulul 5-7

 • Design-ul programului educaţional;
 • Cooperarea de succes în echipa de formatori;
 • Comunicarea semnificativă cu alţii.
septembrie - octombrie
septembrie - octombrie
Lucrul individual şi Training Practice Project (TPP)

 • Lucru în echipa de formatori pentru dezvoltarea conceptului TPP;
 • Elaborarea design-ului unui training de 3 zile;
 • Livrarea trainingului de 3 zile;
 • Evaluarea și raportarea TPP.
26 octombrie - 1 noiembrie
26 octombrie - 1 noiembrie
Modulul 8 - 10
 • Competenţa interculturală;
 • Psihopedagogia tinerilor;
 • Planificarea activităților educaționale, în conformitate cu scopul, priorităţile şi obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret.
15 decembrie
15 decembrie
Şedinţa de încheiere a proiectului
Investiția de timp a participanților

6 luni calendaristice
53 de zile (total 320 ore)
30 de zile sumar, modulele 1-10
Participarea la instruirile rezidențiale
Cazare și alimentare asigurată de către organizatori
3 zile
Realizarea lucrului individual
7 ședințe
Programul de mentorat
7 şedinţe
Participarea la şedinţele Clubului Formatorilor
3 zile
Pregătirea pogramului de instruire și suportul logistic
3 zile
Livrarea Training Practice Project (TPP)
2 zile
Evaluarea și realizarea raportului privind TPP şi completarea portofoliului participantului
FORMATORII
Trainer & Mentor în formare de formatori, calitatea educației non-formale și lucrului de tineret
Vitalie Cîrhană
În calitate de trainer în domeniul educaţiei non-formale și lucrului de tineret, din 2005 a livrat peste 500 de traininguri la nivel național și internațional în limbile română, rusă și engleză. Printre acestea se enumeră:
 • 10 Cursuri de lungă durată în Formare de Formatori livrate în R. Moldova;
 • 10 International Training of Trainers livrate în cadrul programului Erasmus+;
 • 5 Cursuri de Formare de Formatori livrate pentru organizații și companii.

Din 2014 este membru Erasmus+ SALTO EECA Pool of Trainers fiind implicat în livrarea trainingurilor în ţările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) și Uniunea Europenă.

Din 2020 este membru al International Youth Work Trainers Guild.

Profilul de formator european poate fi accesat AICI
Trainer & Mentor în planificarea carierei și dezvoltare soft skills
Alexandra Isaicul
Trainer și facilitator în domeniul educației non-formale, planificarea carierei și educației pentru drepturile omului cu tinerii.

În cei 7 ani de activitate profesională a fost implicată în organizarea şi livrarea a peste 1000 de ore de instruire la nivel național, în rol de formatoare și mentoră la cursuri de instruire, seminare, ateliere de lucru și evenimente educaționale (offline și online).

A participat la peste 100 instruiri internaționale acumulând experiență în organizarea traingurilor și sesiunilor de mentorat.

Are formare în psihopedagogie și psihologie judiciară.
Contribuție
Ofertă pentru lucrătorii de tineret
GRATIS
Ofertă contra cost
Early Bird Ticket: 1000 EUR până pe 30 aprilie
Ofertă contra cost
Discount Ticket: 1500 EUR între 21 aprilie și 30 aprilie
Ofertă contra cost
Full Price Ticket: 2000 EUR după 1 mai
ATENTIE: Veți avea nevoie de 20-30 minute pentru a completa formularul de aplicare!
De aceea te încurajăm să planifici timpul corespunzător și răspunsurile să fie bazate pe reflecții profunde.
Recenziile participanților din edițiile anterioare
Au apărut întrebări?
Contactează-ne!
Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 196, mun. Chișinău
Telefon: +373 60 96 38 38
E-mail: isaicul95@gmail.com
www.facebook.com/millenium.md
Made on
Tilda